Có 1 kết quả:

Gāo lí shēn ㄍㄠ ㄌㄧˊ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Koryo ginseng