Có 1 kết quả:

Gāo lí shēn

1/1

Gāo lí shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Koryo ginseng