Có 1 kết quả:

Gāo lí bàng zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

Korean (derog.)