Có 1 kết quả:

gāo jǔ

1/1

gāo jǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lift up
(2) to hold high