Có 1 kết quả:

gāo chǎn

1/1

gāo chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high yielding