Có 1 kết quả:

gāo dī gàng

1/1

gāo dī gàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

uneven bars (gymnastics)