Có 1 kết quả:

gāo tǐ páng pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rhodeus ocellatus (small carp)