Có 1 kết quả:

gāo bā dù

1/1

gāo bā dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

an octave higher (music)