Có 1 kết quả:

gāo fēn zǐ

1/1

gāo fēn zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) macromolecule
(2) polymer