Có 1 kết quả:

gāo lì

1/1

gāo lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high interest rate
(2) usurious