Có 1 kết quả:

Gāo jiā suǒ

1/1

Gāo jiā suǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Caucasus
(2) Caucasian (people)