Có 1 kết quả:

Gāo jiā suǒ shān

1/1

Gāo jiā suǒ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Caucasus mountain