Có 1 kết quả:

Gāo jiā suǒ shān ㄍㄠ ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Caucasus mountain