Có 1 kết quả:

gāo shēng ㄍㄠ ㄕㄥ

1/1

gāo shēng ㄍㄠ ㄕㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get a promotion