Có 1 kết quả:

gāo kǎ chē

1/1

gāo kǎ chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

go-kart (loanword)