Có 1 kết quả:

gāo yuán shān chún ㄍㄠ ㄩㄢˊ ㄕㄢ ㄔㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tibetan partridge (Perdix hodgsoniae)