Có 1 kết quả:

Gāo xiàn ㄍㄠ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gao county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan