Có 1 kết quả:

Gāo xiàn

1/1

Gāo xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gao county in Yibin 宜賓|宜宾[Yi2 bin1], Sichuan