Có 1 kết quả:

gāo chā yǒng zhuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high leg swimsuit