Có 1 kết quả:

gāo tǎ

1/1

gāo tǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tower
(2) CL:座[zuo4]

Một số bài thơ có sử dụng