Có 1 kết quả:

gāo yā yǎng

1/1

gāo yā yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hyperbaric oxygen
(2) hyperbaric oxygenation
(3) also abbr. for 高壓氧治療|高压氧治疗[gao1 ya1 yang3 zhi4 liao2], hyperbaric therapy