Có 1 kết quả:

gāo shēng

1/1

gāo shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aloud
(2) loud
(3) loudly