Có 1 kết quả:

gāo chù

1/1

gāo chù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high place
(2) elevation