Có 1 kết quả:

Gāo ān shì

1/1

Gāo ān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gao'an county level city in Yichun 宜春, Jiangxi