Có 2 kết quả:

Gāo mìgāo mì

1/2

Gāo mì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gaomi county level city in Weifang 濰坊|潍坊[Wei2 fang1], Shandong

gāo mì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high density