Có 1 kết quả:

gāo shòu

1/1

gāo shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) longevity
(2) venerable age
(3) your venerable age?