Có 1 kết quả:

gāo shè pào

1/1

gāo shè pào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-aircraft gun