Có 1 kết quả:

Gāo ěr jī tǐ ㄍㄠ ㄦˇ ㄐㄧ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golgi apparatus