Có 1 kết quả:

Gāo ěr jī fù hé tǐ ㄍㄠ ㄦˇ ㄐㄧ ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golgi complex (in cell biology)