Có 1 kết quả:

gāo céng

1/1

gāo céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high level
(2) high class