Có 1 kết quả:

gāo céng

1/1

gāo céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high level
(2) high class

Một số bài thơ có sử dụng