Có 1 kết quả:

gāo shān wù jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Himalayan vulture (Gyps himalayensis)