Có 1 kết quả:

gāo shān qū

1/1

gāo shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

alpine district