Có 1 kết quả:

gāo shān qū ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

alpine district