Có 1 kết quả:

gāo shān lǐng què ㄍㄠ ㄕㄢ ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Brandt's mountain finch (Leucosticte brandti)