Có 1 kết quả:

gāo shān xuán mù què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bar-tailed treecreeper (Certhia himalayana)