Có 1 kết quả:

gāo shān bìng

1/1

gāo shān bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) altitude sickness
(2) acute mountain sickness