Có 1 kết quả:

gāo shān zhèng ㄍㄠ ㄕㄢ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) altitude sickness
(2) acute mountain sickness