Có 1 kết quả:

gāo shān jīn chì què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-breasted greenfinch (Chloris spinoides)