Có 1 kết quả:

gāo àn shēn gǔ

1/1

gāo àn shēn gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high bank, deep valley (idiom); secluded location