Có 1 kết quả:

gāo fēng huì ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

summit meeting