Có 1 kết quả:

gāo jùn

1/1

gāo jùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high and steep