Có 1 kết quả:

gāo lǐng tǔ

1/1

gāo lǐng tǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kaolin (clay)
(2) china clay