Có 1 kết quả:

Gāo zhōu

1/1

Gāo zhōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gaozhou county level city in Maoming 茂名, Guangdong