Có 1 kết quả:

gāo mào zi

1/1

gāo mào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tall conical paper hat worn as a public humiliation
(2) dunce cap