Có 1 kết quả:

Gāo píng xiàn ㄍㄠ ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gaoping County in southern Shanxi