Có 1 kết quả:

Gāo píng shì

1/1

Gāo píng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gaoping county level city in Jincheng 晉城|晋城[Jin4 cheng2], Shanxi