Có 1 kết quả:

gāo tú

1/1

gāo tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

brilliant student