Có 1 kết quả:

gāo xìng néng

1/1

gāo xìng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high performance