Có 1 kết quả:

gāo kuàng

1/1

gāo kuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high and wide