Có 1 kết quả:

gāo kuàng ㄍㄠ ㄎㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high and wide