Có 1 kết quả:

gāo lǎng

1/1

gāo lǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loud and clear
(2) bright and clear