Có 1 kết quả:

Gāo Běn hàn

1/1

Gāo Běn hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist