Có 1 kết quả:

Gāo shù

1/1

Gāo shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kaoshu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan